h

SP: afbraak gevangeniswezen moet Stoppen

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

2 april 2013

SP: afbraak gevangeniswezen moet Stoppen

VVD-staatssecretaris Fred Teeven is van plan de botte bijl te zetten in het gevangeniswezen. 26 gevangenissen, 3 tbs-klinieken en 1 jeugdgevangenis zullen moeten sluiten. 3700 mensen verliezen hun baan.

Nina Kooiman in actie in Doetinchem
De SP steunt jullie verzet tegen dit ‘afbraakplan’. Deze kortetermijn bezuiniging is een regelrechte aanval op de veiligheid van Nederland.
We vinden het onbegrijpelijk dat deze VVD/PvdA-regering er voor kiest om zoveel goed opgeleide professionals, die zich dag in dag uit inzetten voor onze veiligheid, te ontslaan.
We vinden het onverstandig om criminelen met een stoornis minder behandeling te geven, resocialisatie-activiteiten en arbeid in detentie terug te snoeien en zoveel gedetineerden thuis te zetten met een enkelband.
We noemen het kapitaalvernietiging als er enerzijds gevangenissen gesloten worden terwijl er wel nieuwe mega-bajessen worden gebouwd, waarvan er één zelfs in parti- culiere handen komt.
Stop deze afbraak van het gevangeniswezen. We stellen in ieder geval de volgende eisen:
• Geen gedwongen ontslagen.
• Geen nieuwbouw, behoud de inrichtingen die we al hebben.
• Het ‘Masterplan DJI 2013-2018’ moet in de prullenbak.
• Zet in op bestrijding van recidive. Dat levert op termijn een grotere besparing op.
Laat in ieder geval ook je stem horen door de enquête in te vullen op:
www.sp.nl/detentie
Alvast veel dank daarvoor. Succes met jullie strijd. Nine Kooiman

 

U bent hier