h

2700 gevangenis medewerkers doen mee aan SP enquete

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

3 juni 2013

2700 gevangenis medewerkers doen mee aan SP enquete

Uit een groot onderzoek van de SP blijkt dat het gevangenispersoneel vernietigend oordeelt over de plannen van Staatssecretaris Teeven. De gemiddelde waardering van de 2700 respondenten voor ‘het masterplan’ komt niet hoger uit dan een schamele 2.5 op een schaal van 1 tot 10. Bovendien kan geen enkele van de 7 voorstellen uit het masterplan rekenen op steun van het personeel. SP-Kamerlid Nine Kooiman, die het onderzoek uitvoerde is dan ook helder: ‘Teeven kan terug naar de tekentafel. Niemand steunt zijn plannen nog.'

Op 22 maart 2013 werd door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie het ‘Masterplan DJI 2013-2018’ gepresenteerd. Het plan bevat grote bezuinigingen op de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en heeft dus grote gevolgen voor de mensen die werken in de gevangenissen en tbs-klinieken. Niet alleen omdat een groot aantal mensen hun baan kwijt zullen raken door deze plannen, maar ook omdat de inhoud van het werk drastisch zal veranderen voor het personeel dat zijn baan behoudt.

Al vrij snel na de presentatie van het plan kreeg de SP-Tweede Kamerfractie onder leiding van Nine Kooiman signalen dat er bij de totstandkoming van de plannen niet of nauwelijks geluisterd zou zijn naar de mensen die werkzaam zijn bij DJI. De ondernemingsraden, de directeuren en de mensen op de werkvloer zijn onvoldoende gevraagd op welke wijze er verantwoord bezuinigd zou kunnen worden op DJI of wat zij van de voorstellen van de regering vinden. Na overleg met mensen uit het veld is besloten tot een landelijke enquête. De vragenlijst kon tussen 30 maart tot 30 april 2013 worden ingevuld. 2700 DJI medewerkers mee hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te verwoorden hoe ze denken over de plannen van VVD en PvdA.

Nine Kooiman in actie in DoetinchemNine Kooiman in actie op markt in Doetinchem

De noodsignalen vanuit de gevangenissen kwamen ook bij onze afdeling in Doetinchem terecht. Vertegenwoordigd door bestuurslid Saskia Dolleman, gemeenteraadslid Harry Bosman en Gelders Statenlid Peter de Vos hebben we op 4 april uitgebreid gesproken met een delegatie van het actiecomité PI Kruisberg. De gedrevenheid en kennis van zaken van het actiecomité tegen de sluiting van de gevangenis in Doetinchem heeft de SP Doetinchem extra geïnspireerd om ons in te zetten voor niet alleen het behoud van arbeidsplaatsen, maar ook voor goede omstandigheden van gedetineerden, onze veiligheid op straat en tegen de verspilling van honderden miljoenen aan overheidsgeld.

Zowel in de gemeenteraad van Doetinchem en in de Gelderse Staten heeft de SP zich kritisch opgesteld tegen de "domme" bezuinigingen uit den Haag en de dubieuze dubbelrol die de PvdA zich aanmeet. De PvdA is als lid van het kabinet direct verantwoordelijk voor het beleid om de Achterhoekse gevangenissen te sluiten. Lokaal en Provinciaal schreeuwen de Sociaal Democraten moord en brand. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen op komst is de gigantische afbraak van de werkgelegenheid in de Achterhoek blijkbaar geen makkelijk te verkopen boodschap.

U bent hier