h

Actievoeren helpt. Teeven bindt in. Strijd gaat door!

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

19 juni 2013

Actievoeren helpt. Teeven bindt in. Strijd gaat door!

Nine KooimanOnder zware druk heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zijn dramatische bezuinigingsplan voor het gevangeniswezen afgezwakt. In het vernieuwde plan blijven 7 extra gevangenissen open. Daar horen Arnhem, Doetinchem en Oldenkotte niet bij. Volgens de plannen van Teeven gaan ze alle drie in 2015 dicht. Het is gebleken dat actie voeren help. De SP Doetinchem zal vervolgacties van het gevangenispersoneel blijven steunen.

SP-Kamerlid Kooiman: ‘Het bezuinigingsplan is nu minder slecht dan dat het was. Dat is een groot compliment waard aan het personeel, dat hiervoor gestreden heeft. Maar de afzwakking van een slecht plan maakt het nog geen goed plan. Nog steeds moeten 23 inrichtingen de deuren sluiten en worden 2600 goed opgeleide mensen weggestuurd. Omdat we hebben gezien dat actie voeren helpt is mijn oproep nu om verder te strijden, zodat het écht een goed plan wordt.'

Vandaag stuurde staatssecretaris Teeven zijn nieuwe ‘Masterplan’ naar de Kamer. Kooiman had daarop aangedrongen, nadat de gehele sector in opstand was gekomen tegen het dramatische afbraakplan. In het nieuwe plan ziet Kooiman belangrijke onderdelen terug die uit de aangedragen alternatieven door het personeel zijn gekomen: ‘Er is meer aandacht voor zelfredzaamheid, wat wil zeggen dat we van gedetineerden vragen zelf de handen uit de mouwen te steken in de inrichtingen. Ook blijft de arbeid voor mensen in preventieve hechtenis gelukkig overeind. Dat is een verbetering want we moeten voorkomen dat gevangenen gehospitaliseerd raken. Er komt een zinvolle dagbesteding in detentie en meer mogelijkheden voor het voorbereiden van een geleidelijke terugkeer naar de samenleving. Dit zijn belangrijke stappen om recidive te bestrijden. Ook is de privatisering van de baan. Dit zijn tegemoetkomingen aan de SP en pure winst voor de sector zelf, die hier hard voor heeft geknokt.’

Kooiman blijft echter zeer kritisch op het gehele bezuinigingsplan van 271 miljoen euro op de Dienst Justitiële Inrichtingen: ‘Het blijft nog altijd een afbraakplan. Goed functionerende TBS-klinieken worden gesloten. Bepaalde regio’s worden onnodig hard getroffen door het sluiten van inrichtingen. Terwijl de bouw van een nieuwe peperdure megabajes in Zaanstad doorgaat, dat is kapitaalvernietiging. Nog steeds wordt het meerpersoonscelgebruik fors uitgebreid en het regime op onderdelen soberder. Arrestanten krijgen de eerste acht weken geen gelegenheid om te werken in de inrichting. Verder moet de ‘visie’ van staatssecretaris Teeven op de resocialisatie echt nog verder worden uitgewerkt, er moet meer werk worden gemaakt van het bestrijden van recidive.

Kooiman heeft vandaag direct een nieuw debat aangevraagd met de staatssecretaris. Dat wordt waarschijnlijk volgende week al gehouden. Kooiman: ‘Nu we hebben gezien dat het plan is afgezwakt dankzij het protest, moeten we de andere verslechteringen ook nog van tafel zien te krijgen. Actie voeren helpt.’

U bent hier