h

Sluiten Kruisberg is slecht voor Achterhoekse werkgelegenheid en veiligheid.

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

2 juni 2013

Sluiten Kruisberg is slecht voor Achterhoekse werkgelegenheid en veiligheid.

De SP heeft zich tijdens de Statenvergadering van 29 mei 2013 uitgesproken tegen de dreigende sluiting van de gevangenissen de Kruisberg in Doetinchem, de Koepel in Arnhem en de TBS instelling Oldenkotten in Rekken. De bezuinigingen zoals aangekondigd door PvdA en VVD moeten wat de SP betreft zo snel mogelijk van tafel. De gevolgen voor personeel, gedetineerden, onze veiligheid zijn desastreus. Statenlid Peter de Vos: "Door de kortzichtige plannen van "crimefighter" Teeven wordt het een stuk minder veilig op straat en als klap op de vuurpijl levert het geen bezuiniging op maar kost het ons geld"

PvdA en CDA in Provinciale Staten hebben een debat aangevraagd over het behoud van werkgelegenheid in de Gelderse justitiële inrichtingen. Provinciale Staten hebben tijdens dat debat een motie aangenomen die uitspreekt dat sluiting van de de gevangenissen de Kruisberg in Doetinchem, de Koepel in Arnhem en de TBS instelling Oldenkotten in Rekken onacceptabel is en dat we als Gelderse Politiek er alles aan moeten doen om de gevangenissen, en dan met name in de Achterhoek, moeten openhouden.

Het debat was georganiseerd na aanleiding van het door het kabinet voorgestelde bezuinigingsplannen. (Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018) In dat plan staat dat er van de 4 Penitiaire instellingen in Gelderland in 2018 nog maar 1 over mag blijven. Dat heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid van het gevangenis personeel maar ook van de toeleveringsbedrijven. Als de plannen van PvdA en VVD door gaan zal in 2018 zal in Zutphen nog de enige gevangenis in Gelderland staan.

 Peter de VosOpvallend was de rol van de PvdA. Als deelnemer in het kabinet is het samen met de VVD verantwoordelijk voor de sluiting van de gevangenissen. In Gelderland claimt het de rol van "redder" van de gevangenissen. Peter de Vos: “Opnieuw blijkt dat PvdA een partij is met vele gezichten. Landelijk ben je voor ontslag 3400 gevangenismedewerkers. In de provincie schreeuw je het hardst om het behoud van werkgelegenheid. Maar we zijn natuurlijk altijd blij wanneer de ene PvdA de andere PvdA terecht wijst als het om slecht beleid gaat."

De bezuinigingen zullen stapsgewijs oplopen van78 miljoen in 2013 tot 340 miljoen in 2018 op een totaal budget van ongeveer 2 miljard. De aanloopkosten door de afschrijving, van vaak nog maar kort geleden gebouwde of gerenoveerde gevangeniscomplexen, loopt op tot 400 miljoen. In 2018 moeten er 3400 fulltime arbeidsplaatsen zijn verdwenen. De afvloeiingskosten voor het personeel zullen in de vele miljoenen gaan lopen. Hoewel de plannen rekening houden met het beperken van ontslagen in Krimpregio's moet geconstateerd worden dat in de regio Oost-Nederland 880 banen zullen verdwijnen.

Hoewel het debat zich vooral toespitste op het verlies van banen vroeg de SP extra aandacht voor het ontstaan van meer onveiligheid op straat, de verslechtering van de omstandigheden voor de gedetineerden en de kosten die deze bezuinigingen op justitie zullen betekenen voor andere overheden zoals gemeenten, de zorg en veiligheid.

Zie ook:
SP steunt demonstratie: Stop de sloop van het gevangeniswezen

U bent hier