h

Kamer steunt SP: betere begeleiding gevangenispersoneel

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

18 februari 2014

Kamer steunt SP: betere begeleiding gevangenispersoneel

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie moet beter zijn best doen gevangenis-medewerkers wiens banen verdwijnen naar ander werk te begeleiden. Een voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman kreeg dinsdag brede steun in de Kamer. Kooiman: ‘Het blijft triest dat er zo veel ontslagen vallen in het gevangeniswezen. Maar alle toezeggingen die zijn gedaan over het van werk naar werk begeleiden van personeel moeten volledig worden nagekomen. Het is goed dat de Kamer de staatssecretaris hier nog eens toe aanspoort.’

Nine KooimanIn het debat over het gevangenispersoneel enkele weken geleden sprak Kooiman haar verontwaardiging uit over de reorganisatie in het gevangeniswezen. Er is veel te veel onduidelijkheid voor het personeel en er zijn nog nauwelijks mensen naar ander werk begeleid. Dat kan zo niet langer, vond Kooiman. Zij eiste van de staatssecretaris dat er zo spoedig mogelijk volledige duidelijkheid komt te bestaan voor het gevangenispersoneel over hun status, hun rechten en de termijnen. Ook vroeg zij Teeven zijn inspanningen om gevangenispersoneel van werk naar werk te begeleiden te vergroten en met voorstellen te komen om de resultaten te verbeteren.

Dinsdag werden deze voorstellen aangenomen door de Kamer: ‘We hebben de sluitingen niet weten te voorkomen, dat betreur ik nog steeds. Maar dan is het minste wat we kunnen doen er voor zorgen dat het personeel niet in de steek wordt gelaten. Ik blijf me hier voor inzetten. Terecht dat de Tweede Kamer de staatssecretaris hierop zeer kritisch blijft volgen,’ aldus Kooiman.

U bent hier