h

HG doet in dit geval niet wat het belooft...

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

31 oktober 2017

HG doet in dit geval niet wat het belooft...

Foto: SP

Het lijkt wel een hype deze raadsperiode; je partij in de steek laten en dan je zetel mee nemen. Inmiddels zijn er 5 raadsleden die met een dergelijke actie het afnemende vertrouwen versterken en het toenemende negatieve beeld van mensen in de politiek bevestigen.

Al eerder stapte een lid van D66 op bij die fractie. Hij nam zijn zetel mee. De heer HG Moïze de Chateleux sprak hier toen schande van. Maar in dezelfde periode stappen hij en de heer W. Traag nu zelf ook op bij D66 om voor zichzelf verder te gaan. Een meerderheid van de leden van D66 heeft Jorik Huizinga vrij recent als lijsttrekker gekozen. Zouden deze heren niet tegen hun verlies kunnen? En zouden ze hun eigen raadszetel belangrijker vinden dan de mening en de keuze van de mensen die op hen gestemd hebben? 

Mensen stemmen, in de meeste gevallen, op een partij met daarbij behorende partijprogramma en niet op een persoon. Het is opportunistisch om dan de zetel mee te nemen. Ik weet dat de wet dit toestaat, maar wat mij betreft is dit een groot manco.

Als gevolg van deze actie van de inmiddels ex-D66 raadsleden is nu ook wethouder Telder opgestapt. Vanwege zijn beleid op het gebied van de WMO (met name de thuiszorg), maar ook vanwege zijn  bezuinigingen op het armoedebeleid lag hij al vaker onder vuur en wij zullen er dan ook geen traan om laten. Maar dit proces verdient wat ons betreft geen schoonheidsprijs. 

De twee afvallige D66'ers hebben aangegeven het college te blijven steunen, maar je kan je afvragen hoe betrouwbaar dat is. Ik denk dat dit college beter af is met een nieuwe coalitiepartner of als minderheidscollege met gedoogsteun. De SP is in ieder geval bereid om, onder bepaalde voorwaarden, dit college uit de brand te helpen.

Hans Boerwinkel
Fractievoorzitter SP Doetinchem

U bent hier