h

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

Hans Boerwinkel was de eerste voorzitter van de afdeling Doetinchem van de SP. Sinds het voorjaar 2013 is hij campagneleider voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geworden. In oktober 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering hem tot lijsttrekker gekozen. Als lijsttrekker gaat Hans voor zoveel mogelijk zetels in de Doetinchemse gemeenteraad om lokaal het verschil te kunnen maken.

Hans Boerwinkel: ”Een sterke SP in Doetinchem maakt de kans op een progressief college veel groter. Zo kunnen we samen de solidariteit, de menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid vergroten. We kiezen voor goede zorg voor degenen die dat nodig hebben,kiezen voor een prettige en veilige leefomgeving, kiezen voor mensen, niet voor stenen!”. Zijn motto voor de gemeenteraadsverkiezingen is dan ook “Kiezen EN Delen”.

9 november 2017

Beschamende toestanden in de Doetinchemse politiek

Foto: Maurits Gemmink

Het zijn vreemde tijden hier in Doetinchem. Ik schaam me voor de Doetinchemse politiek. Want hoewel de meeste leden uit de Doetinchemse gemeenteraad uit volle overtuiging proberen het juiste te doen voor de inwoners van Doetinchem, zijn er deze raadsperiode nu wel heel veel  raadsleden geweest die niet het belang van de inwoners voorop stellen, maar eigenbelang; alle mooie verhalen en opgevoerde redenen ten spijt. 

Lees verder
31 oktober 2017

HG doet in dit geval niet wat het belooft...

Foto: SP

Het lijkt wel een hype deze raadsperiode; je partij in de steek laten en dan je zetel mee nemen. Inmiddels zijn er 5 raadsleden die met een dergelijke actie het afnemende vertrouwen versterken en het toenemende negatieve beeld van mensen in de politiek bevestigen.

Lees verder
2 juni 2015

Geslaagde Participatieavond met Sadet Karabulut

Foto: Peter de Vos

SP afdeling Doetinchem heeft het initiatief genomen om op 1 juni een informatie- en debatavond te organiseren over de participatiewet met Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP) en Frans Langeveld (wethouder gemeente Doetinchem). Deze op 1 januari 2015 ingegane wet heeft nogal wat impact op mensen die afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomen en werk.

Lees verder
12 mei 2015

echte banen ingevuld door werkervaringsplaatsen

Foto: SP

Ook bij de gemeente Doetinchem worden echte banen ingevuld door werkervaringsplaatsen.  Na 4 jaar studeren inclusief een goede stage ben je dan eindelijk afgestudeerd aan de HBO. Tijd om aan de slag te gaan als verkeerskundige. Maar wacht, de markt zit even niet op je te wachten. Dus al solliciteer je je suf, werk in je vakgebied is even niet te krijgen.

Lees verder
16 april 2015

Doe mee, Oh jee! Participeren of tegenpresteren.

Foto: SP

Op 1 juni 2015 houdt de SP afdeling Doetinchem een discussie- en informatieavond over de gevolgen van de participatiewet onder de titel DOE MEE, Oh jee!, Participeren of tegenpresteren.

Lees verder
14 april 2015

actie werknemers van wedeo voor goede cao

Foto: SP

De werknemers van Wedeo hebben maandag 13 april samen met de FNV actie gevoerd voor een nieuwe goede CAO. Ze vroegen de wethouders van de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem om een petitie te ondertekenen om bij de VNG een goede CAO af te dwingen.

Lees verder
29 maart 2015

Eindelijk duidelijkheid van wethouder Telder over hulp bij betalingsproblemen PGB

Foto: SP

Donderdag 26 maart heeft de SP bij monde van fractievoorzitter Hans Boerwinkel (zie foto) opnieuw vragen gesteld aan wethouder Telder over de hulp die de gemeente geeft bij de voortdurende betalingsproblemen van het PGB (Persoons Gebonden Budget) door de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

Lees verder
26 februari 2015

Maatwerkoplossing mogelijk bij PGB betalingsproblemen SVB

Foto: SP

Al sinds begin van het jaar zijn er grote problemen bij het SVB met uitbetaling van het PGB aan de zorgverleners. Als gevolg hiervan zijn er mensen die hun vaste lasten niet kunnen betalen omdat ze geen inkomen meer hebben. Of  er zijn zorgverleners die hun werkzaamheden daarom hebben moeten staken.

Lees verder
5 februari 2015

DE KRACHT VAN STILTE, actie tegen beleid Edith Schippers op zondag 8 februari

Foto: SP

Kom naar de actie tegen het beleid van Edith Schippers zondag 8 februari tussen 2 en 3 bij het Amphion in Doetinchem.

Lees verder
10 november 2014

algemene beschouwingen

Op donderdag 6 november was de begrotingsbehadeling in de gemeenteraad aan de orde. Naar aanleiding van een bericht in de krant dat er nog weer 4,5 miljoen over zou zijn op de Oostelijke Randweg heeft de SP geprobeerd dit geld alvast voor een groot deel naar de reserve voor het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) over te hevelen. Dit is helaas nnu niet gelukt, omdat de wethouder ontkende dat er al geld over was. Zodra dit officieel bekend is zullen we opnieuw proberen dit geld voor zorg in te zetten. En verder hebben we een meldpunt aangekondigd om alle veranderingen op het gebied van zorg, werk en inkomen strak in de gaten te kunnen houden en direct aan de bel te trekken zodra er iets niet goed gaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier