h

Beschamende toestanden in de Doetinchemse politiek

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

9 november 2017

Beschamende toestanden in de Doetinchemse politiek

Foto: Maurits Gemmink

Het zijn vreemde tijden hier in Doetinchem. Ik schaam me voor de Doetinchemse politiek. Want hoewel de meeste leden uit de Doetinchemse gemeenteraad uit volle overtuiging proberen het juiste te doen voor de inwoners van Doetinchem, zijn er deze raadsperiode nu wel heel veel  raadsleden geweest die niet het belang van de inwoners voorop stellen, maar eigenbelang; alle mooie verhalen en opgevoerde redenen ten spijt. 

Het gaat niet om hen, het gaat niet om ons, maar het gaat om de inwoners van deze mooie gemeente en stad. 

In een enkel geval hebben mensen heel bewust op een persoon gekozen. Maar de meeste inwoners van Doetinchem hebben in 2014 gekozen op partijen en hun programma. En sommigen zien hun stem nu weer gestolen worden. 

We hebben het in de raad regelmatig over integriteit. Bij integer handelen hoort wat mij betreft ook, je belofte aan de kiezers nakomen. En als je je dan toch niet meer thuis voelt, kies dan de Koninklijke weg. En dat kan ook, hebben we deze raadsperiode gezien. Het zou mooi zijn als we straks een nieuwe raadsperiode in gaan waar iedereen zich dat goed realiseert. Daarom hebben we ook de motie gesteund die de PvdA ingediend heeft en die de burgemeester oproept om zich in te spannen dit wettelijk te regelen.

Dat wethouder Telder zich nu genoodzaakt voelt om op te stappen zien wij als een persoonlijk drama en dat gunnen we niemand. Natuurlijk is de SP het bij verschillende gelegenheden hartgrondig oneens geweest met deze wethouder. Maar als een wethouder op moet stappen, zou dat om de inhoud moeten zijn. De SP wenst de heer Telder dan ook alle goeds in de toekomst buiten het college. 

Het nu uitgedunde college van burgemeester en wethouders wensen we veel succes met de extra taken die zij de resterende periode op hun bordje hebben gekregen.

Hans Boerwinkel
Fractievoorzitter SP Doetinchem

U bent hier