h

Fractie SP Doetinchem

Blijf niet mokkend aan de kant staan...
9 november 2017

Beschamende toestanden in de Doetinchemse politiek

Foto: Maurits Gemmink

Het zijn vreemde tijden hier in Doetinchem. Ik schaam me voor de Doetinchemse politiek. Want hoewel de meeste leden uit de Doetinchemse gemeenteraad uit volle overtuiging proberen het juiste te doen voor de inwoners van Doetinchem, zijn er deze raadsperiode nu wel heel veel  raadsleden geweest die niet het belang van de inwoners voorop stellen, maar eigenbelang; alle mooie verhalen en opgevoerde redenen ten spijt. 

Lees verder
5 juli 2015

onterecht toegekende boetes terugbetalen

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. De SP heeft vragen gesteld aan het college.

Lees verder
2 juni 2015

Geslaagde Participatieavond met Sadet Karabulut

Foto: Peter de Vos

SP afdeling Doetinchem heeft het initiatief genomen om op 1 juni een informatie- en debatavond te organiseren over de participatiewet met Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP) en Frans Langeveld (wethouder gemeente Doetinchem). Deze op 1 januari 2015 ingegane wet heeft nogal wat impact op mensen die afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomen en werk.

Lees verder
12 mei 2015

echte banen ingevuld door werkervaringsplaatsen

Foto: SP

Ook bij de gemeente Doetinchem worden echte banen ingevuld door werkervaringsplaatsen.  Na 4 jaar studeren inclusief een goede stage ben je dan eindelijk afgestudeerd aan de HBO. Tijd om aan de slag te gaan als verkeerskundige. Maar wacht, de markt zit even niet op je te wachten. Dus al solliciteer je je suf, werk in je vakgebied is even niet te krijgen.

Lees verder
16 april 2015

Doe mee, Oh jee! Participeren of tegenpresteren.

Foto: SP

Op 1 juni 2015 houdt de SP afdeling Doetinchem een discussie- en informatieavond over de gevolgen van de participatiewet onder de titel DOE MEE, Oh jee!, Participeren of tegenpresteren.

Lees verder
26 februari 2015

Maatwerkoplossing mogelijk bij PGB betalingsproblemen SVB

Foto: SP

Al sinds begin van het jaar zijn er grote problemen bij het SVB met uitbetaling van het PGB aan de zorgverleners. Als gevolg hiervan zijn er mensen die hun vaste lasten niet kunnen betalen omdat ze geen inkomen meer hebben. Of  er zijn zorgverleners die hun werkzaamheden daarom hebben moeten staken.

Lees verder
5 februari 2015

DE KRACHT VAN STILTE, actie tegen beleid Edith Schippers op zondag 8 februari

Foto: SP

Kom naar de actie tegen het beleid van Edith Schippers zondag 8 februari tussen 2 en 3 bij het Amphion in Doetinchem.

Lees verder
18 januari 2015

Meldpunt Met Elkaar Voor Elkaar

Vanaf 1 januari is de gemeente Doetinchem – zoals alle gemeenten - verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Het gaat bijvoorbeeld om de
thuiszorg, onderdeel van de WMO, jeugdzorg en ook de participatiewet waarin beschermde werkplekken geregeld worden en waarin staat dat je een tegenprestatie moet leveren voor je uitkering.

Lees verder
30 november 2014

Kerntakendiscussie op Simonsplein

Zaterdag 29 november stond de SP op het Simonsplein om de inwoners van Doetinchem te vragen wat zij nou belangrijk vinden. Wat moet de gemeente doen en waar moet het geld naartoe.

Lees verder
10 november 2014

algemene beschouwingen

Op donderdag 6 november was de begrotingsbehadeling in de gemeenteraad aan de orde. Naar aanleiding van een bericht in de krant dat er nog weer 4,5 miljoen over zou zijn op de Oostelijke Randweg heeft de SP geprobeerd dit geld alvast voor een groot deel naar de reserve voor het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) over te hevelen. Dit is helaas nnu niet gelukt, omdat de wethouder ontkende dat er al geld over was. Zodra dit officieel bekend is zullen we opnieuw proberen dit geld voor zorg in te zetten. En verder hebben we een meldpunt aangekondigd om alle veranderingen op het gebied van zorg, werk en inkomen strak in de gaten te kunnen houden en direct aan de bel te trekken zodra er iets niet goed gaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier