h

Zorgverleners luiden de noodklok

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

21 augustus 2019

Zorgverleners luiden de noodklok

Foto: freepik / freepik.com

De SP heeft vragen gesteld in de Tweede Kamer en aan het college van Doetinchem over het bericht in de Gelderlander van 21 augustus waarin moedige medewerkers van GGnet de noodklok hebben geluid over het tekort aan bedden voor crisisopvang van mensen in geestelijke nood.

De medewerkers maken duidelijk dat het piept en kraakt in de geestelijke gezondheidszorg. Een tekort aan bedden en een tekort aan personeel zorgen voor grote problemen. Patiënten zijn de dupe door de strijd tussen zorginstellingen en verzekeraars. “Patiënten die psychotisch raakten, omdat er geen beschermende opname was...mensen die een eind aan hun leven hebben gemaakt en vlak daarvoor nog om vrijwillige opname vroegen” zijn enkele van de opmerkingen van GGnet therapeut Gert Müller en vier van zijn collega's in het artikel van de Gelderlander.

SP raadslid Marijke Rütten heeft daarom de volgende vragen aan het college in Doetinchem gesteld:

 1. Is het college op de hoogte van de situatie die in het artikel vermeld wordt?
 2. Wat is de relatie tussen dit beddentekort en de toename naar bedden bij Iriszorg?
 3. Hoeveel inwoners van de gemeente Doetinchem staan op de wachtlijst en wat is de gemiddelde en maximale wachttijd?
 4. Zijn er in Doetinchem mensen die zelfmoord hebben gepleegd nadat gevraagde hulp is uitgebleven en zo ja hoeveel?
 5. Zijn er mensen bekend die voor noodopvang naar België moesten voor een opvangplek?

Tegelijkertijd heeft SP Tweede Kamerlid Maarten Hijink vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 1. Hoe oordeelt u over de berichten van medewerkers van zorginstelling GGnet die de noodklok luiden over onvoldoende opvang voor mensen in acute psychische nood? 1) 
 2. In hoeverre is er sprake van een gebrek aan opvangbedden bij GGNet en in deoverige GGZ-zorg? Kunt u dit laten uitzoeken?
 3. Vindt u het acceptabel dat het vaak maanden duurt voordat mensen een intake krijgen voor hun psychiatrische problemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 4. Hoe staat het met de zorgplicht van zorgverzekeraars? Hebben zij voldoende bedden ingekocht om mensen op te kunnen laten nemen?
 5. Wat gaat u doen om de noodsituatie binnen GGnet en andere instellingen aan te pakken? Kunt u uw antwoord toelichten?
 6. Zorgprofessionals geven aan dat het zorgstelsel de oorzaak van het probleem is en dat de politiek met oplossingen moet gaan komen. Bent u het met hen eens? Zo neen, waarom niet? 

1)https://www.gelderlander.nl/doetinchem/medewerkers-ggnet-noodsituatie-in-de-psychiatrische-zorg~ab98782f/

U bent hier