h

PGB voor jeugdzorg blijft bereikbaar in Doetinchem

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

31 oktober 2014

PGB voor jeugdzorg blijft bereikbaar in Doetinchem

Gisteravond stond de Verordening Jeugdhulp op de agenda van de gemeenteraad. De SP is erg blij dat naar aanleiding van het door ons ingediende amendement Wethouder Loes van der Meijs een toezegging heeft gedaan dat "het oordeel van de client leidend zal zijn". Dit betekent in de praktijk dat als bewust voor een PGB gekozen wordt de gemeente hier niet omheen kan.

Ook is toegezegd om periodiek te evalueren of het in de praktijk ook zo werkt en goed gaat en dit terug te koppelen naar de raad.

Hieronder het betoog en het amendement dat Hans Boerwinkel namens de SP in de raad verwoord heeft.

"Voorzitter, college, leden van de raad,

De sociale raad gaf al aan hoe complex deze materie is. Toch is het nu aan ons, en ik zie ons raadsleden en in ieder geval mijzelf toch voornamelijk als amateurs, om te doorgronden wat de gevolgen zijn van deze verordening.

Er worden steeds meer zorgen geuit door professionals zoals bijvoorbeeld de KNMG en GGZ Nederland. De SP hoopt dat deze zorgen op het netvlies staan van het college en dat alles op alles gezet zal worden om te zorgen dat er geen grote ongelukken gebeuren. De SP vraagt het college om een evaluatie na 1 jaar in plaats van pas na 4 jaar.

Een voor de SP belangrijk onderdeel van de verordening betreft de toegang tot een persoonsgebonden budget.

Ik wil graag enkele quote’s van brieven en berichten die ons de laatste tijd bereikten met u delen:

Zo schreef een moeder die nu gebruik maakt van PGB:
“Bij Zorg in Natura leek het of ik een mini-zorginstelling in huis had die mijn gehandicapte zoon uit het gezin haalde, in plaats van dat de hulpverlener meedraaide in het gezin en zich aanpaste aan onze leefwijze”.

Een andere moeder met 2 kinderen die specifieke zorg nodig hebben en dit nu zelf regelt met een PGB schrijft:
“Met het pgb huur ik zelf zorgverleners in die mijn kinderen zorg op maat geven: niet te veel, niet te weinig, precies wat zij nodig hebben”
en
“Wij willen wat alle ouders willen: het beste voor onze kinderen. Alleen hebben onze kinderen daar meer en specifiekere hulp bij nodig dan wij als ouders kunnen bieden.”

Ik haal deze voorbeelden aan om aan te geven dat passende zorg voor iedereen anders kan zijn. En dat heel veel mensen baat hebben bij het zelf regelen van zorg via een PGB. Ouders weten vaak door een langdurige zoektocht, maar ook door schade en schande, wat het beste is voor hun kind. De eigen regie, iets wat wordt onderschreven in het beleidsplan “Met elkaar, Voor elkaar” is altijd, maar zeker bij de zorg voor jeugd, van groot belang.
Laten we de regie dan ook daar laten en zorgen dat de drempel om bij een indicatie PGB te krijgen, zo laag mogelijk is.

Een ander belangrijk argument om zorg via PGB te bekostigen is dat het goedkoper is.
Grote zorginstellingen zijn doorgaans een stuk duurder dan kleine.
Wat er nu al gebeurd in het geval dat er geen PGB wordt toegekend, is dat de kleine zorgaanbieder ingeschakeld wordt door de grote. De zorg blijft dan hetzelfde maar de kosten worden aan de grote zorgaanbieder betaald. Deze kosten zijn hoger dan dat ze voorheen waren. De grote zorgaanbieder houdt 25% voor zichzelf en 75% wordt aan de kleine zorgaanbieder betaald.
Dus enkel en alleen omdat de juiste zorg niet meer rechtstreeks aan de kleine zorgaanbieder betaald kan worden zijn we allemaal duurder uit.

Een aanvraag voor een PGB zou volgens de SP dan ook gehonoreerd moeten worden als men gemotiveerd aangeeft waarom men PGB wenst en welke zorg men daarvoor in gaat kopen.

De SP dienst daarom, mede namens PvLM en de PvdA, het volgende amendement in:"

U bent hier