h

Oostelijke Rondweg

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

10 november 2014

algemene beschouwingen

Op donderdag 6 november was de begrotingsbehadeling in de gemeenteraad aan de orde. Naar aanleiding van een bericht in de krant dat er nog weer 4,5 miljoen over zou zijn op de Oostelijke Randweg heeft de SP geprobeerd dit geld alvast voor een groot deel naar de reserve voor het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) over te hevelen. Dit is helaas nnu niet gelukt, omdat de wethouder ontkende dat er al geld over was. Zodra dit officieel bekend is zullen we opnieuw proberen dit geld voor zorg in te zetten. En verder hebben we een meldpunt aangekondigd om alle veranderingen op het gebied van zorg, werk en inkomen strak in de gaten te kunnen houden en direct aan de bel te trekken zodra er iets niet goed gaat.

Lees verder
24 februari 2011

Speech Harry Bosman "Kaderstelling ombuigingen"

In Doetinchem volgen de PvdA, CDA en VVD de landelijke lijn. Veel bezuinigen maar onvoldoende op de geldverslindende prestige projecten. De "gereserveerde "miljoenen voor de Oostelijke Rondweg worden gehaald uit de zakken van de mensen die het toch al zo zwaar hebben.

Lees verder
19 november 2010

Grondexploitatie: Doetinchem heeft zich een ontzettend grote broek aangemeten

Wat betreft bouw en ontwikkelingsprojecten heeft de gemeente Doetinchem zich een ontzettend grote broek aangemeten. De bouwgrond exploitatie is in 1 jaar teruggelopen van plus ruim 2,7 miljoen tot min 5,7 miljoen. Dat is ruim 8 miljoen.De SP houdt haar hart vast wat er op de inwoners van Doetinchem aan maatregelen afkomt om dit gat in de begroting te dichten.

Lees verder
10 juni 2010

SP wil opheldering van college Geen belofte geld randweg

- Doetinchem gaat in college-akkoord uit van deelfinanciering oostelijke rondweg door Gelderland, maar provincie weet van niets. - Beslissing op lange termijn geschoven. - SP wil opheldering.

Lees verder
13 februari 2010

13 februari actie Sectie M. de SP doet mee!

Zaterdag 13 februari heeft Sectie M langs het geplande trace van de Oostelijke Randweg borden geplaatst met de tekst "ORW weg ermee". Zo'n twintigtal actievoerders trotseerden de kou en hebben de borden geplaatst. Onder hen nummer 3 op onze lijst Robert Ooms.

Lees verder

U bent hier