h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

6 maart 2014

Roemer: "Bibliotheek is er voor iedereen en dat moet ook blijven"

Elke gemeente moet minimaal één bibliotheek aanbieden. Dat stelt SP-leider Emile Roemer donderdag voor. ‘De afgelopen jaren zijn 300 bibliotheken gesloten. Veel gemeenten hebben financiële problemen en kiezen voor de bibliotheek als bezuinigingspost. Dit terwijl de bibliotheek van grote waarde is voor de uitleen van boeken en door de sociale functie van de bibliotheek als ontmoetingsplaats.’

Lees verder
5 maart 2014

5 vragen over de Participatiewet

Nog niet zo lang geleden debatteerde de Tweede Kamer over de Participatiewet. De SP heeft volmondig tegen deze wet gestemd. Maar wat houdt die wet nu precies in en waar maakt de SP zich zorgen om?

Lees verder
4 maart 2014

Suzan ter Heijne: Heeft de zorg toekomst?

Dat vraag je je af als je de plannen van deze regering ziet. Zorgvragers worden afhankelijk van de gemeente. Je hebt geluk als je in een sociale gemeente woont en anders heb je pech! Het recht op zorg verdwijnt, maar wordt ‘gecompenseerd’; lekker vaag! Gemeenten krijgen alle ruimte om hun eigen beleid te maken. Of je goede zorg krijgt hangt dus af van in welke gemeente je woont.

Lees verder
3 maart 2014

Verkiezingsdebat dorpsraad Gaanderen

Op 3 maart is in de voormalige bibliotheek aan de Pelgrimstraat door de dorpsraad van Gaanderen  een debat georganiseerd. De dorpsraad wilde Gaanderen  kennis laten maken met de te kiezen kandidaten en andersom de kandidaten met Gaanderen. Op de agenda stonden onderwerpen als verkeer (o.a. Rijksweg, Hoofdstraat, veiligheid), voorzieningen (o.a. consultatiebureau, leegstand van scholen en kerk, bibliotheek), krimp en vergrijzing en participatie initiatieven.

Lees verder
2 maart 2014

Gelderse SP organiseert symposium 'Gelderland leest'

De Gelderse SP organiseert op vrijdag 28 maart in de bibliotheek De Rozet te Arnhem een symposium over de toekomst van de bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Het aantal bibliotheekvoorzieningen loopt flink terug. Waarom is dat erg? Wat kunnen gemeenten eraan doen? En wat is de rol van de provincie?

Lees verder
1 maart 2014

Waarom miljarden naar banken, Europa & vliegtuigen terwijl mensen niet rondkomen?

Op het moment dat de Carnavalsoptocht op punt stond om te vertrekken stond Lijsttrekker Hans Boerwinkel samen met zijn SP vrienden te folderen op de zaterdagmarkt in Doetinchem. In gesprek met de Doetinchemmers bleek dat de bezuinigingen op het inkomen van mensen met een kleine portemonnee tot veel onbegrip leidt. Waarom miljarden naar de banken, europa, vliegtuigen en andere onzin terwijl de gewone mensen niet kunnen rondkomen. Veel mensen gaan daarom niet meer  stemmen.

Lees verder
28 februari 2014

Bezoek Emile Roemer brengt politiek stapje dichterbij

Op Vrijdag 21 februari heeft Saskia Dolleman, namens de SP Doetinchem, een kleine attentie gebracht bij het jongerencentrum van Doetinchem in de Gruitpoort. De attentie is een blijvende herinnering aan het bezoek van Emile Roemer aan  de SJOG jongeren in Doetinchem. Op 8 februari 2014 werd er gediscusieerd over de thema’s werk, wonen en jeugdzorg . 

Lees verder
27 februari 2014

SP voor verlaging accijns: "Provincie moet ondernemers steunen "

De Gelderse SP-fractie vindt dat de provincie Gelderland samen met andere grensprovincies een vuist moet maken tegen de accijnsverhogingen die op 1 januari zijn ingegaan. Het kabinet van VVD en PvdA heeft met steun van D66, ChristenUnie en SGP de accijnzen op onder andere brandstof en drank met 5,5% verhoogd. Veel ondernemers in de grensregio’s zien als gevolg van deze belastingverhoging klanten over de grens verdwijnen en dreigen daardoor over de kop te gaan.
 

Lees verder
26 februari 2014

Hans Boerwinkel prima op dreef voor "thuispubliek"

Op maandag 24 februari werd in Schouwburg Amphion een Ondernemers Lijsttrekkersdebat gehouden. Dat was voor de Doetinchemse ondernemers de gelegenheid om in contact te komen met de plaatselijke politici die de komende jaren mede het politieke beleid in onze gemeente gaan bepalen. De avond werd georganiseerd door IG&D Bedrijvig Doetinchem en de Ondernemers Vereniging Doetinchem.

Lees verder
25 februari 2014

Ook de jongeren tellen mee!

Op zondag 23 februari werd het jongerendebat gehouden van Soulfood politics in de Uitgeverij te Doetinchem. Bij dit debat waren lijsttrekker Hans Boerwinkel en ons jongste kandidaatsraadslid Naomi Wartenberg aanwezig. Opvallend was hierbij de afwezigheid van de jongeren zelf en de grote opkomst van de achterban van de lokale partijen.

Lees verder

Pagina's