h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

29 januari 2014

Opinie: Sportvoeding of zwemles?

SP-Statenlid en voormalig wielrenner Peter de Vos vraag zich soms hoofdschuddend af waar de provincie het geld voor sport aan besteed. De provincie komt met een plan 4 miljoen te investeren in voeding voor topsporters. De SP ziet liever dat het geld wordt besteed aan zwemlessen voor het toenemende aantal kinderen dat niet kan zwemmen.

Lees verder
29 januari 2014

Vertrek Robert Ooms en daaruit voortkomende wisseling in het bestuur van SP Doetinchem.

Robert Ooms heeft 22 januari 2014 besloten om onze SP fractie te verlaten. Hij heeft ondanks de standaard SP afspraken hierover zijn zetel in de SP raadsfractie niet beschikbaar gesteld. Het vertrek van Robert betekent een extra belasting voor zittend SP gemeenteraadslid Suzan ter Heijne. Om die reden is Harry Bosman door het bestuur gevraagd als zgn. raadsopvolger in de fractie mee te gaan draaien. De combinatie van het voorzitterschap en de rol van raadsopvolger is voor Harry Bosman slecht te combineren. Daarop heeft hij besloten zijn taak als voorzitter over te dragen aan de oud-voorzitter en Statenlid Peter de Vos.

Lees verder
19 januari 2014

Doetinchem 100% sociaal: SP trapt campagne af met spetterende receptie

Met nog twee maanden voor de boeg tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart staat de Doetinchemse SP al in de startblokken voor de verkiezingscampagne. Lijsttrekker Hans Boerwinkel en "Running mate" Suzan ter Heijne gaven tijdens de nieuwjaarsreceptie het startschot voor de verkiezingsstrijd. De SP gaat in 2014 voor een 100% sociaal Doetinchem.

Lees verder
18 januari 2014

SP wil dat provincie gaat meebetalen aan referenda over gemeentelijke herindelingen

De Gelderse SP komt met een initiatiefvoorstel om gemeenten financieel te ondersteunen bij het houden van een referendum over gemeentelijke herindelingen. De SP vindt het van belang dat bij bestuurlijke herindelingen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord krijgen en vindt dat de provincie dat mede mogelijk moet maken door de helft van de kosten op zich te nemen. Het voorstel van de SP wordt binnenkort behandeld in provinciale staten.
 

Lees verder
11 januari 2014

SP Doetinchem steunt actie verplichte verhuizing Didamse ouderen

Op vrijdagmiddag 10 januari heeft de actiegroep Meulenvelden in samenwerking met de SP een bijeenkomst georganiseerd tegen de verplichte verhuizing van 22 ouderen uit het Didamse woon- en zorgcentrum Meulenvelden.

Lees verder
9 januari 2014

SP-Actie tegen verplichte verhuizing ouderen uit zorgcentrum in Didam

Op vrijdag 10 januari wordt een grote actiebijeenkomst georganiseerd door o.a. de SP Zevenaar en Montferland tegen de gedwongen verhuizing van 22 bewoners  van woon- en zorgcentrum Meulenvelden in Didam.

Lees verder
5 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie / campagnebijeenkomst

Op zaterdag 18 januari om 19:30 zijn alle SP leden van de afdeling Doetinchem van harte welkom op de gecombineerde nieuwjaarsreceptie en campagnebijeenkomst.

Lees verder
3 januari 2014

Kerstwensen en goede voornemens...

Op 21 december stond de SP, met soepexpress en kerstwensboom, op het Simonsplein in Doetinchem.

Lees verder
23 december 2013

Boos op de politiek

Zaterdag 21 december 2013 stonden we met een flink aantal kandidaat raadsleden en andere actieve SP leden op het Simonsplein met de SoePexpres. Onder het genot van een kopje warme tomatensoep hebben we de bezoekers van de binnenstad gevraagd wat zij graag veranderd willen zien in Doetinchem. De verschillende ideeën  zijn op een papieren tomaat geschreven en in een kerstboom gehangen. De beste ideeën worden er binnenkort uit geselecteerd en het beste idee krijgt een mooie warme SP sweater.

Lees verder
3 december 2013

Stop de aanval op de minima

We kunnen allemaal te maken krijgen met  armoede. Wat een paar jaar geleden voor velen een ver van mijn bed show leek is inmiddels voor 656.000 huishoudens realiteit geworden. Armoede... niets ontziende armoede, eindjes aan elkaar knopen die niet aan elkaar te knopen zijn, altijd aan het einde van je inkomen een stukje maand over. Bij de voedselbank aan moeten kloppen omdat je onvoldoende geld overhoudt na je vaste lasten om de hele maand eten van te kopen.

Lees verder

Pagina's