h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

3 februari 2014

Emile Roemer brengt bezoek aan Doetinchem

Aanstaande zaterdag brengt SP-leider Emile Roemer een bezoek aan de Achterhoek. ’s Ochtends gaat hij langs bij het DRU-complex in Ulft. Daar krijgt hij een rondleiding door het gebouw en worden de problemen over het exploitatietekort van het complex besproken.

Lees verder
29 januari 2014

Hans Boerwinkel: ‘Het is tijd voor verandering!’

‘In Doetinchem is te veel geld gegaan naar prestigeprojecten en te weinig naar de zorg.’ SP-lijstrekker Hans Boerwinkel popelt om daar verandering in te brengen. ‘Een sociaal gemeentebestuur is hier hard nodig.’ Een interview met SP-lijsttrekker Hans Boerwinkel:

Lees verder
29 januari 2014

Opinie: Sportvoeding of zwemles?

SP-Statenlid en voormalig wielrenner Peter de Vos vraag zich soms hoofdschuddend af waar de provincie het geld voor sport aan besteed. De provincie komt met een plan 4 miljoen te investeren in voeding voor topsporters. De SP ziet liever dat het geld wordt besteed aan zwemlessen voor het toenemende aantal kinderen dat niet kan zwemmen.

Lees verder
29 januari 2014

Vertrek Robert Ooms en daaruit voortkomende wisseling in het bestuur van SP Doetinchem.

Robert Ooms heeft 22 januari 2014 besloten om onze SP fractie te verlaten. Hij heeft ondanks de standaard SP afspraken hierover zijn zetel in de SP raadsfractie niet beschikbaar gesteld. Het vertrek van Robert betekent een extra belasting voor zittend SP gemeenteraadslid Suzan ter Heijne. Om die reden is Harry Bosman door het bestuur gevraagd als zgn. raadsopvolger in de fractie mee te gaan draaien. De combinatie van het voorzitterschap en de rol van raadsopvolger is voor Harry Bosman slecht te combineren. Daarop heeft hij besloten zijn taak als voorzitter over te dragen aan de oud-voorzitter en Statenlid Peter de Vos.

Lees verder
19 januari 2014

Doetinchem 100% sociaal: SP trapt campagne af met spetterende receptie

Met nog twee maanden voor de boeg tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart staat de Doetinchemse SP al in de startblokken voor de verkiezingscampagne. Lijsttrekker Hans Boerwinkel en "Running mate" Suzan ter Heijne gaven tijdens de nieuwjaarsreceptie het startschot voor de verkiezingsstrijd. De SP gaat in 2014 voor een 100% sociaal Doetinchem.

Lees verder
18 januari 2014

SP wil dat provincie gaat meebetalen aan referenda over gemeentelijke herindelingen

De Gelderse SP komt met een initiatiefvoorstel om gemeenten financieel te ondersteunen bij het houden van een referendum over gemeentelijke herindelingen. De SP vindt het van belang dat bij bestuurlijke herindelingen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord krijgen en vindt dat de provincie dat mede mogelijk moet maken door de helft van de kosten op zich te nemen. Het voorstel van de SP wordt binnenkort behandeld in provinciale staten.
 

Lees verder
11 januari 2014

SP Doetinchem steunt actie verplichte verhuizing Didamse ouderen

Op vrijdagmiddag 10 januari heeft de actiegroep Meulenvelden in samenwerking met de SP een bijeenkomst georganiseerd tegen de verplichte verhuizing van 22 ouderen uit het Didamse woon- en zorgcentrum Meulenvelden.

Lees verder
9 januari 2014

SP-Actie tegen verplichte verhuizing ouderen uit zorgcentrum in Didam

Op vrijdag 10 januari wordt een grote actiebijeenkomst georganiseerd door o.a. de SP Zevenaar en Montferland tegen de gedwongen verhuizing van 22 bewoners  van woon- en zorgcentrum Meulenvelden in Didam.

Lees verder
5 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie / campagnebijeenkomst

Op zaterdag 18 januari om 19:30 zijn alle SP leden van de afdeling Doetinchem van harte welkom op de gecombineerde nieuwjaarsreceptie en campagnebijeenkomst.

Lees verder
3 januari 2014

Kerstwensen en goede voornemens...

Op 21 december stond de SP, met soepexpress en kerstwensboom, op het Simonsplein in Doetinchem.

Lees verder

Pagina's