h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

4 mei 2014

Politiek opportunisme? BAH!

Mooi dat Eelco van den Heuvel ons in de krant (De Gelderlander, 3 mei 2014) de vraag stelt of wij wel in het Doetinchemse college durven te stappen. Want ons antwoord is ondubbelzinnig: ja, dat durven wij! Sterker nog, dat willen wij, maar niet tegen elke prijs! Overigens, hij had ons ook mogen bellen, maar dat terzijde.
In hetzelfde artikel beticht Van den Heuvel ons van politiek opportunisme. Hij bedoelt: handelen zonder rekening te houden met principes, [dus] alleen met de omstandigheden. Dat is nou juist wat wij niet doen. Wil de SP aan het college mee kunnen doen, dan moet aan een aantal voorwaarden (lees: principes) voldaan zijn. Het verwijt van politiek opportunisme raakt dus kant noch wal.

Lees verder
3 mei 2014

Buurten op de Huet voor de EU verkiezingen

22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de aanloop daarheen waren we vandaag bij winkelcentrum De Bongerd op de Huet te vinden. Veel mensen waren het met ons eens dat Brussel zich minder met ons moet bemoeien. Dat we heel veel zaken prima zelf kunnen regelen zonder Europese bemoeienis.

Lees verder
30 april 2014

Overpeinzingen van een gemeenteraadslid

Wie mij kent, weet dat ik wat te doen moet hebben. Dat geldt ook voor Jaco-het-gemeenteraadslid! Daarom, nu we als gemeenteraad in de wacht gezet zijn, mijn mening over de collegevorming in Doetinchem. Ja, er wordt onderhandeld maar dat gaat allerminst soepel en voortvarend. De Gelderlander heeft erover bericht, her en der op Facebook staat wat. Waar het op neer komt is dat het CDA als grootste partij ervoor gekozen heeft de andere partijen haar wil op te leggen... En begon te piepen toen de SP en de PvdA ervoor kozen om zich daartegen te weer te stellen.

Lees verder
29 april 2014

Formateur Drenth kiest tegen verhoudingen in voor rechtse coalitie

De SP is vanaf dag één heel helder geweest over wat in Doetinchem nodig is om de komende jaren een sociaal beleid neer te zetten. Het is niet zo maar iets, wat er op ons af komt: een enorm pakket aan taken op het gebied van zorg en werk met daarbij grote kortingen.

Lees verder
23 april 2014

Meldpunt klachten leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk dat uw kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor sommige kinderen is dat niet het geval.                  

Lees verder
13 april 2014

SP wil besturen met CDA en PvdA

De SP Doetinchem heeft tijdens het eerste formatie gesprek met formateur Peter Drenth (CDA) opnieuw aangegeven dat de SP de meeste kans op een goed sociaal coalitieakkoord verwacht samen met het CDA en de PvdA. Daarmee houdt de SP vast aan de ingezette koers tijdens de campagne en in het gesprek met de informateur. (Zie ook website)

Lees verder
10 april 2014

Informatieronde in het kader van de coalitievorming 2014-2018

Verslag van het gesprek met de heer H. Boerwinkel en de heer P. De Vos van de fractie van de SP met de informateur informateur G. Jansen op 29 maart 2014 en een tweede gesprek op 4 april 2014, stadhuis Doetinchem Belangrijke inhoudelijke hoofdpunten voor de SP:

Lees verder
7 april 2014

SP Doetinchem lanceert Meldpunt Doetinchemse Uitkeringsgerechtigden

De werkloosheid in Nederland is historisch hoog. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het tijdelijke vangnet van de bijstand of een andere uitkering. Dit vangnet gaat steeds weer op de schop. Het kabinet Rutte-Asscher presenteert maatregel na maatregel die het leven van de ontvanger van een uitkering steeds vervelender maakt.

Lees verder
6 april 2014

SP Doetinchem bij grote Europese vakbondsdemonstratie

De SP uit Doetinchem was vandaag aanwezig op de Europese vakbondsdemonstratie tegen de Europese bezuinigingspolitiek. Vanuit Nederland waren er zo’n 2000 demonstranten waaronder veel schoonmakers, de demonstratie trok waarschijnlijk zo'n vijftigduizend demonstranten uit heel Europa. Ben Jansen (Foldercoördinator) was namens onze afdeling in Brussel aanwezig.

Lees verder
4 april 2014

'Help! de keuken staat in brand.'

Dat riep een dementerende vrouw op straat tegen voorbijgangers. Het bleek niet te kloppen. De keuken stond niet in brand; het was slechts een kwade herinnering waarmee de oude dame opnieuw geconfronteerd werd. Ik hoorde dit verhaal onlangs op straat. De vrouw woont nog alleen omdat ze geen plek meer krijgt in een verzorgingshuis. Haar verhaal grijpt me bij de keel. Zo’n rijk land en toch zitten mensen gedwongen thuis terwijl ze juist de geborgenheid van een verzorgingshuis nodig hebben.

Lees verder

Pagina's