h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

21 juli 2014

De pot verwijt de ketel...

Tijdens het debat in de Doetinchemse gemeenteraad over de zorg, verweet wethouder Telder (D66) ons dat we de WMO consulenten van het zorgplein bezuinigingsconsulenten noemden. We zouden ze daarmee ten onrechte in een kwaad daglicht stellen. „Deze consulenten zijn ook professionals,” aldus de wethouder.

Lees verder
16 juli 2014

GOED LEZEN, ALTIJD LASTIG

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen. Onder de WMO valt bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp waar in Doetinchem en elders zoveel op wordt bezuinigd. Per januari 2015 veranderen er veel zaken rond de zorg. Zo komt er een nieuwe wet: WMO 2015. In onze gemeente bereiden we ons op die veranderingen voor met het plan De Doetinchemse Keuze. Zoals gezegd, heel veel dingen veranderen maar sommige dingen juist niet! En als je een plan maakt dan moet je goed in de gaten houdt wat er wel en wat er niet verandert. Zo niet in Doetinchem...

Lees verder
14 juli 2014

Beantwoording door wethouder Telder n.a.v. vragen over huishoudelijke hulp

De fractie van de SP heeft schriftelijjke vragen gesteld over het niet verlengen van het contract voor huishoudelijke hulp.
Onze vragen en de antwoorden van wethouder Telder (D66) kun je hieronder lezen:

Lees verder
9 juli 2014

Doetinchems college levert geen loon in

De SP heeft het Doetinchems college gevraagd om vrijwillig 20% van haar salaris af te staan om op die manier de bestuurskosten niet hoger te laten worden dan in de voorgaande periode. Helaas zijn de wethouders hiertoe niet bereid.

Lees verder
1 juli 2014

SP stelt vragen aan college over Huishoudelijke Hulp 2015

Op 1 juli 2014 heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van Doetinchem over het opzeggen van het contract met de aanbieders van Hulp bij het Huishouden voor 2015. De brief is hieronder te lezen. 

Lees verder
5 juni 2014

Gasthuisfonds niet langer verbonden met Gemeente Doetinchem

Vanuit het college is er een voorstel gekomen om de statuten te wijzigen van het Gasthuisfonds waarmee de eeuwenlange band tussen fonds en gemeente verbroken zou worden.
Op woensdag 28 mei is de raad gevraagd om in te stemmen met een statutenwijziging van het Gasthuisfonds.
Hiermee wordt het al 590 jaar functionerende toezicht van de lokale overheid op dit fonds opgeheven. 

Lees verder
28 mei 2014

Verkiezingsuitslag Europese Verkiezingen in Doetinchem

De afgelopen maanden hebben we twee verkiezingen gehad, voor de gemeenteraad en voor het Europees parlement. 
Bij beide verkiezingen is de SP als derde partij in de gemeente Doetinchem uit de bus gekomen! Dat is een geweldig compliment voor al onze leden die onvermoeibaar langs de deuren zijn gegaan met verkiezingskranten, die op tochtige pleinen hebben
staan folderen en die hun vrienden en buren hebben uitgelegd waarom ze op ons moeten stemmen. Het heeft geholpen!!!

Lees verder
20 mei 2014

EU campagne bij de markt in Doetinchem

Dinsdagmorgen was de laatste campagne actie voor de verkiezingen van het Europees Parlement van donderdag 22 mei aanstaande. Normaal merk je dat de interesse toeneemt naarmate de verkiezingsdag nadert, maar de EU staat wel erg ver van de mensen af.

Lees verder
17 mei 2014

Eindsprint EU campagne

De campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is de eindfase in gegaan. In Doetinchem was de SP zaterdag 17 mei te vinden op het Simonsplein. Doordat we zowel de zon als de ijsexpress hadden geregeld hebben we veel mensen in een goede sfeer gesproken.

Lees verder
14 mei 2014

Informatieavond Europese verkiezingen Achterhoek

Vrijdagavond 16 mei a.s. organiseren de samenwerkende afdelingen van de SP in de Achterhoek een informatieavond over de Europese verkiezingen,
Deze avond wordt gehouden in het “Berkelpalace” Hambroekweg 8, 7271NA Borculo en begint om 19.30 uur als inloop en om 20.00 uur met het programma.

Lees verder

Pagina's