h

Daklozenopvang

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

13 januari 2012

Dakloze zo snel mogelijk terug naar zijn vertrouwde omgeving

Iedereen heeft recht op zijn eigen dak boven het hoofd. Harry Bosman verwoorde het in duidelijke taal. We willen ons maximaal inzetten om daklozen een dak boven het hoofd te geven. Met alleen “een dak boven het hoofd en een hap eten” zijn we er nog niet klaar mee. Iedere dakloze moet de kans krijgen met goede begeleiding een nieuwe start in zijn vertrouwde omgeving te maken.

Lees verder
30 september 2011

SP fractie klaar voor een nieuw seizoen in de gemeenteraad

Sinds 2 maart 2010 heeft de SP in Doetinchem voor het eerst een afvaardiging in de gemeenteraad van `Durkum`. De fractie van de SP, bestaande uit Marja Lukassen, Harry Bosman en Robert Ooms, laat zijn eigen geluid horen in de gemeenteraad. Onder andere op punten van integriteit, prestigeprojecten en sociale onderwerpen toont de SP zijn eigen visie op de maatschappij.

Lees verder
20 mei 2011

Doetinchem kampioen stenenstapelen en natuur asfalteren.

In ons verkiezings- programma hebben we het al benoemd. De actieve grondpolitiek en geldverslindende prestigieuze projecten drijven ons financieel tot aan de afgrond. Onder de noemer "Wij willen toch centrumgemeente zijn?" hebben voorgaande colleges kwistig met geld gestrooid. Dat is geen goed rentmeesterschap gebleken.

Lees verder
19 oktober 2010

Reactie op krantenbericht de Gelderlander 11 Oktober 2010

Op 11 oktober jl heeft de Gelderlander een kort artikel geplaatst over de gesprekken die in het Nieuwscafe in de Gruitpoort plaats hebben gevonden. Eén van de onderwerpen betrof het Domushuis in Wehl. De SP afdeling Doetinchem heeft hierover meerdere vragen en reacties ontvangen. Het is voor de vragenstellers niet duidelijk wat het standpunt van de SP in Doetinchem is.

Lees verder
19 september 2010

Domushuis in de wacht

De spanningen in Wehl zijn in de afgelopen weken steeds verder opgelopen. De SP staat op het standpunt dat de communicatie naar de bewoners gebrekkig is geweest. Dat er ruim onvoldoende is gekeken of het Huis Lamsweerde wel een goede plek is voor een Domushuis. Daardoor is het draagvlak voor een Domushuis bij de Wehlenaren verdwenen.

Lees verder
8 september 2010

Onrust in Wehl ivm komst Domushuis

Ineens werden de bewoners van Wehl geconfronteerd met een besluit van het Doetinchemse college van B&W. De gemeente Doetinchem is van plan Huize Lamsweerde, in het centrum van Wehl, om te toveren tot een 7x24 uur opvangplek voor mensen uit de achterhoek met geindiceerde zorg.

Lees verder

U bent hier