h

Secretaris Jaco te Hennepe

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

Jaco te Hennepe is in oktober 2013 gekozen tot organisatie secretaris van de SP in Doetinchem. Hij weet op een puntige wijze de vinger op de zere plek van de politiek te leggen.

Na zijn studie aan de Universiteit Twente heeft hij er gewerkt als onderzoeker. Daarna was hij coördinator in een Europese functie bij bij Unilever. Na tweemaal ernstig ziek te zijn geweest (het tweede gevecht hebben de artsen in het UMC Radboud in Nijmegen voor hem gewonnen) is hij nu huisman.

Jaco: "Als echte Achterhoeker (Steenderen, 1957) van ouders met hun wortels in deze regio ben ik voor studie en werk weggeweest maar ook steeds weer teruggekomen."

Jaco is – als rooie rakker – SP lid geworden omdat het bij de SP om mensen gaat en niet om het najagen en vergaren van zoveel mogelijk bestuurstaken.

Jaco: "Ik ben lid geworden van de SP omdat ik vind dat wetten en regels er zijn om de mensen te helpen en niet dat de mensen er zijn om aan wetten en regels te gehoorzamen. Of erger nog, erdoor vermorzeld te worden. En omdat ik vind dat je de talenten die je hebt - of in mijn geval 'nog heb' - moet inzetten voor de lokale gemeenschap."

23 juli 2014

STEMMEN VOOR ZORG

(Door Jaco te Hennepe)
Vaak wordt politici verweten dat ze hijgerig achter de laatste hypes aanlopen om hun naamsbekendheid te vergroten. En tegelijkertijd krijgen ze voor de voeten gegooid dat ze weinig klaarmaken, dat de hoge heren toch alles beslissen. Sinds eind maart van dit jaar zit ik in de gemeenteraad van Doetinchem en hoor ik dus ook bij ‘de politiek’. Nou krijgt de gemeenteraad nog geen fractie van de belangstelling van Den Haag met z’n Tweede Kamer. Geen televisie en maar af en toe een journalist, voor de media hoeven wij het dus niet te doen. Waarom maakt de SP dan toch kabaal?

Lees verder
21 juli 2014

De pot verwijt de ketel...

Tijdens het debat in de Doetinchemse gemeenteraad over de zorg, verweet wethouder Telder (D66) ons dat we de WMO consulenten van het zorgplein bezuinigingsconsulenten noemden. We zouden ze daarmee ten onrechte in een kwaad daglicht stellen. „Deze consulenten zijn ook professionals,” aldus de wethouder.

Lees verder
16 juli 2014

GOED LEZEN, ALTIJD LASTIG

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen. Onder de WMO valt bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp waar in Doetinchem en elders zoveel op wordt bezuinigd. Per januari 2015 veranderen er veel zaken rond de zorg. Zo komt er een nieuwe wet: WMO 2015. In onze gemeente bereiden we ons op die veranderingen voor met het plan De Doetinchemse Keuze. Zoals gezegd, heel veel dingen veranderen maar sommige dingen juist niet! En als je een plan maakt dan moet je goed in de gaten houdt wat er wel en wat er niet verandert. Zo niet in Doetinchem...

Lees verder
12 mei 2014

Doetinchemse innovaties...

(Door Jaco te Hennepe, afdelingssecretaris en raadslid).
Vanmiddag kreeg ik de vraag „wat ik mis in het coalitieakkoord.” Een betere vraag was geweest „wat is er mis met het coalitieakkoord?” Want wat er aan mis is, is wat ik mis: het antwoord op de vraag wat de coalitie wil bereiken; behalve een coalitie vormen, natuurlijk. „Werk, werk, werk!” was wat mij betreft prima geweest, of „zorg voor de mensen die het ‘t hardst nodighebben.” Maar dat staat er niet.

Lees verder
4 mei 2014

Politiek opportunisme? BAH!

Mooi dat Eelco van den Heuvel ons in de krant (De Gelderlander, 3 mei 2014) de vraag stelt of wij wel in het Doetinchemse college durven te stappen. Want ons antwoord is ondubbelzinnig: ja, dat durven wij! Sterker nog, dat willen wij, maar niet tegen elke prijs! Overigens, hij had ons ook mogen bellen, maar dat terzijde.
In hetzelfde artikel beticht Van den Heuvel ons van politiek opportunisme. Hij bedoelt: handelen zonder rekening te houden met principes, [dus] alleen met de omstandigheden. Dat is nou juist wat wij niet doen. Wil de SP aan het college mee kunnen doen, dan moet aan een aantal voorwaarden (lees: principes) voldaan zijn. Het verwijt van politiek opportunisme raakt dus kant noch wal.

Lees verder
30 april 2014

Overpeinzingen van een gemeenteraadslid

Wie mij kent, weet dat ik wat te doen moet hebben. Dat geldt ook voor Jaco-het-gemeenteraadslid! Daarom, nu we als gemeenteraad in de wacht gezet zijn, mijn mening over de collegevorming in Doetinchem. Ja, er wordt onderhandeld maar dat gaat allerminst soepel en voortvarend. De Gelderlander heeft erover bericht, her en der op Facebook staat wat. Waar het op neer komt is dat het CDA als grootste partij ervoor gekozen heeft de andere partijen haar wil op te leggen... En begon te piepen toen de SP en de PvdA ervoor kozen om zich daartegen te weer te stellen.

Lees verder
16 maart 2014

'PvdA, reken er maar niet op!'

"Op 15 maart ondertekenenden 16 lijsttrekkers van de PvdA Achterhoek en Liemers in aanwezigheid van minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, het Pact van de Arbeid Achterhoek/Liemers." Ik zal wel van het pad af zijn, maar als er volgens de opgave van de gemeenten zelf in totaal 12 gemeenten zijn in de Achterhoek (8) en Liemers (4) hoe kan dan de PvdA dan 16 lijsttrekkers in de regio hebben? Bij nader onderzoek blijken de gemeenten die deelnemen aan het Achterhoekse Pact o.a. de IJssel bij Lathum te zijn overgestoken. Om vervolgens de gemeente Rheden, onder de rook van Arnhem, te annexeren.

Lees verder
11 maart 2014

Hoezo, Doetinchem sociaal?

Het aantal mensen dat een levensmiddelenpakket van de voedselbank krijgt, stijgt. De aanmeldingen bij de Mini Manna Markt lopen op. Hoe is dan vol te houden dat het beleid van de gemeente Doetinchem zo sociaal is? Daarmee begon onze lijsttrekker Hans Boerwinkel dinsdagavond 11 maart het verkiezingsdebat in het gemeentehuis. Tussen de lijsttrekkers van de negen deelnemende partijen legde Hans daarmee als enige de vinger op de zere plek.

Lees verder
19 november 2013

Nee hè. Heb ik dat?!

Sta ik in Doetinchem op de kandidatenlijst van de SP voor de gemeenteraads verkiezingen (echt waar kijk maar op de site doetinchem.sp.nl), komt er een stel deskundologen vertellen dat het allemaal flauwekul is. Dat leden van de gemeenteraad niks te zeggen hebben en dat de zaken waarover ze moeten oordelen te moeilijk voor ze zijn.

Lees verder
13 november 2013

„Vuilnisman, kan deze zak ook mee?”

Recentelijk hoorde ik Ewald Engelen praten over wat hij noemt het vuilniszakmodel: politiek als een vuilniszak met waardeloze oplossingen die gerecycled worden door ze te koppelen aan niet-bestaande problemen. Aan die opmerking moest ik denken toen ik las wat PvdA coryfee Jetta Klijnsma de afgelopen dagen aan asociale maatregelen heeft voorgesteld, zoals het korten van bijstandsgerechtigden die een woning delen en het in alle gemeenten verplicht stellen van ‘werken voor een bijstandsuitkering’ (een uitkering waar je steeds langer op moet wachten; de ‘wachttijd’ heet dat; ja-ja). Ook na goed lezen heb ik geen idee welke problemen met deze voorstellen worden opgelost. Is de academische diploma-inflatie toch eerder begonnen dan ik dacht...

Lees verder

Pagina's

U bent hier