h

Nieuws uit 2010

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

20 november 2010

Achterhoek schreeuwt om cultuur!

Deze week wordt door de hele achterhoek dit pamflet verspreid. Iedereen kan het ondertekenen en aan de regio Achterhoek sturen. De ondertekenaar roept zo de bestuurders op zuinig te zijn op cultuur en een statement te maken door niet te bezuinigen. Cultuur, echt Achterhoek!

Lees verder
20 november 2010

Zondag 21 november Emile Roemer om 13.00 in Stadscafe Muse.

Zondag 21 november 2010 om 15.00 is Emile Roemer in Stadschouwburg Amphion. Hij neemt deel aan politiek Cafe Piment onder leiding van Wouke van Scherrenburg. De discussie vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 uur. Voorafgaande aan deze bijeenkomst komt Emile naar Stadscafe Muse en is er de mogelijkheid om hem vragen te stellen. Opgelet! Dit gedeelte van de middag in Muse is alleen voor SP leden.

Als je als lid vragen aan Emile hebt, zondag heb je kans!

Lees verder
19 november 2010

Algemene Beschouwngen: alleen SP houdt zich aan de oproep om het kort te houden.

Er was een dringend verzoek gedaan er geen algemene beschouwingen van te maken. Dit omdat de grote bezuinigingen nog niet in deze “beleidsneutrale” begroting zijn opgenomen. Dus de SP fractie heeft het kort gehouden en bewaren ons kruit voor de voorjaarsnota.

Lees verder
19 november 2010

Trendnota: Veel minder geld, meer taken en meer mensen die in de problemen gaan komen.

Zoals het er nu naar uitziet krijgen Henk en Ingrid het moeilijk. Zeker als je nog chronisch ziek bent of in de bijstand zit. Alles wordt duurder, de toeslagen minder en de eigen bijdragen gaan omhoog. In de trendnota wordt gesproken over een terugtrekkende overheid en meer eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners. Den Haag legt de rekening neer bij kwetsbare groepen en laat de uitvoering van hun asociale beleid over aan de lokale overheid.

Lees verder
19 november 2010

De SP is tegen de zondagopenstelling van supermarkten.

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 18 november 2010 wist onze fractievoorzitter het SP standpunt op een krachtige wijze te verwoorden. Het was een bijzondere raadsvergadering. Zowel de SGP als de VVD en PvdA hadden een motie betreffende de zondagopenstelling ingediend.

Lees verder
19 november 2010

Grondexploitatie: Doetinchem heeft zich een ontzettend grote broek aangemeten

Wat betreft bouw en ontwikkelingsprojecten heeft de gemeente Doetinchem zich een ontzettend grote broek aangemeten. De bouwgrond exploitatie is in 1 jaar teruggelopen van plus ruim 2,7 miljoen tot min 5,7 miljoen. Dat is ruim 8 miljoen.De SP houdt haar hart vast wat er op de inwoners van Doetinchem aan maatregelen afkomt om dit gat in de begroting te dichten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier