h

Nieuws uit 2014

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

14 juli 2014

Beantwoording door wethouder Telder n.a.v. vragen over huishoudelijke hulp

De fractie van de SP heeft schriftelijjke vragen gesteld over het niet verlengen van het contract voor huishoudelijke hulp.
Onze vragen en de antwoorden van wethouder Telder (D66) kun je hieronder lezen:

Lees verder
9 juli 2014

Doetinchems college levert geen loon in

De SP heeft het Doetinchems college gevraagd om vrijwillig 20% van haar salaris af te staan om op die manier de bestuurskosten niet hoger te laten worden dan in de voorgaande periode. Helaas zijn de wethouders hiertoe niet bereid.

Lees verder
1 juli 2014

SP stelt vragen aan college over Huishoudelijke Hulp 2015

Op 1 juli 2014 heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van Doetinchem over het opzeggen van het contract met de aanbieders van Hulp bij het Huishouden voor 2015. De brief is hieronder te lezen. 

Lees verder
5 juni 2014

Gasthuisfonds niet langer verbonden met Gemeente Doetinchem

Vanuit het college is er een voorstel gekomen om de statuten te wijzigen van het Gasthuisfonds waarmee de eeuwenlange band tussen fonds en gemeente verbroken zou worden.
Op woensdag 28 mei is de raad gevraagd om in te stemmen met een statutenwijziging van het Gasthuisfonds.
Hiermee wordt het al 590 jaar functionerende toezicht van de lokale overheid op dit fonds opgeheven. 

Lees verder
28 mei 2014

Verkiezingsuitslag Europese Verkiezingen in Doetinchem

De afgelopen maanden hebben we twee verkiezingen gehad, voor de gemeenteraad en voor het Europees parlement. 
Bij beide verkiezingen is de SP als derde partij in de gemeente Doetinchem uit de bus gekomen! Dat is een geweldig compliment voor al onze leden die onvermoeibaar langs de deuren zijn gegaan met verkiezingskranten, die op tochtige pleinen hebben
staan folderen en die hun vrienden en buren hebben uitgelegd waarom ze op ons moeten stemmen. Het heeft geholpen!!!

Lees verder
20 mei 2014

EU campagne bij de markt in Doetinchem

Dinsdagmorgen was de laatste campagne actie voor de verkiezingen van het Europees Parlement van donderdag 22 mei aanstaande. Normaal merk je dat de interesse toeneemt naarmate de verkiezingsdag nadert, maar de EU staat wel erg ver van de mensen af.

Lees verder

Pagina's

U bent hier